Vergunning Aanbouw

Bent u al tijdenlang van plan om een aanbouw te realiseren, maar komt het er steeds niet van? Een goede stok achter de deur is om vast een vergunning aanbouw aan te vragen. Een vergunning aanbouw is nodig voor het realiseren van een aanbouw. Zonder heb je geen recht op het bouwen ervan. Dit heeft ermee te maken dat de gemeente controle wil houden op het aangezicht van de straat en er zorg voor wil dragen dat buren geen last hebben van je aanbouw. Daarom moet de aanbouw aan een aantal eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning aanbouw. Je kan in wel meer gevallen niet zonder een vergunning. Aanbouw is daar slechts een voorbeeld van.

Waarom een vergunning aanbouw

De vergunning aanbouw zorgt er dus voor dat mensen nadenken over wat ze aan hun huis bouwen en dat ze rekening houden met hun buren en hun verdere omgeving. Het zorgt er tevens voor dat bewust wordt nagedacht over de vormgeving en de plaatsing. Het heeft immers geen zin om iets aan te bouwen waarmee je toch niet in aanmerking komt voor een vergunning aanbouw. Al met al zet het systeem met vergunningen de mensen aan tot het maken van weloverwogen keuzes en het nadenken over consequenties van bepaalde keuzes.

Zonder vergunning geen aanbouw

Je kan nog zo’n mooie tekening maken van een aanbouw, maar als het niet in het straatbeeld past of als er teveel mensen door gehinderd worden, dan heeft het project geen enkele kans van slagen. Zonder vergunning kan er simpelweg niet met de bouw begonnen worden. Wilt u dus beginnen met het inslaan van bouwmaterialen, klop dan ruim van tevoren bij de gemeente aan en licht ze in over uw plannen. Bij een goed plan zorgt dit voor geen enkel probleem.